UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko"
Rok:
1 Styczeń19
2 Luty13
3 Marzec18
4 Kwiecień15
5 Maj8
6 Czerwiec19
7 Lipiec19
8 Sierpień4
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0