• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.230.2018 Wniosek - głosowanie uchwały Rady Miasta dot. ograniczenia przedaży alkoholu"
Rok:
1 Styczeń12
2 Luty18
3 Marzec13
4 Kwiecień4
5 Maj10
6 Czerwiec12
7 Lipiec7
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0