• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.229.2018 Wniosek - uchwała o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym"
Rok:
1 Styczeń8
2 Luty11
3 Marzec8
4 Kwiecień6
5 Maj9
6 Czerwiec9
7 Lipiec6
8 Sierpień12
9 Wrzesień6
10 Październik6
11 Listopad7
12 Grudzień2