• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.229.2018 Wniosek - uchwała o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym"
Rok:
1 Styczeń7
2 Luty13
3 Marzec6
4 Kwiecień6
5 Maj9
6 Czerwiec10
7 Lipiec3
8 Sierpień1
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0