• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.228.2018 Wniosek - kopia decyzji nr I-66/2017 o ustaleniu warunków zabudowy"
Rok:
1 Styczeń32
2 Luty26
3 Marzec20
4 Kwiecień29
5 Maj20
6 Czerwiec27
7 Lipiec40
8 Sierpień35
9 Wrzesień27
10 Październik22
11 Listopad0
12 Grudzień0