• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.221.2018 Wniosek - projekt techniczny (rzeka Wadąg)"
Rok:
1 Styczeń8
2 Luty8
3 Marzec9
4 Kwiecień3
5 Maj10
6 Czerwiec7
7 Lipiec5
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0