• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.213.2018 Wniosek - treść stadium wykonalności dla projektu"
Rok:
1 Styczeń9
2 Luty11
3 Marzec8
4 Kwiecień4
5 Maj8
6 Czerwiec7
7 Lipiec5
8 Sierpień16
9 Wrzesień7
10 Październik7
11 Listopad7
12 Grudzień5