• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.202.2018 Wniosek - ustalenie faktycznego obwodu usuniętych drzew"
Rok:
1 Styczeń12
2 Luty10
3 Marzec8
4 Kwiecień6
5 Maj8
6 Czerwiec5
7 Lipiec5
8 Sierpień8
9 Wrzesień8
10 Październik7
11 Listopad3
12 Grudzień3