UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie (29.06-20.07.2018r)."
Rok:
1 Styczeń12
2 Luty17
3 Marzec17
4 Kwiecień13
5 Maj11
6 Czerwiec23
7 Lipiec10
8 Sierpień1
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0