UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 241 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie rozliczania płatności podatku VAT w Gminie Olsztyn za pośrednictwem metody podzielonej płatności (split payment)"
Rok:
1 Styczeń14
2 Luty15
3 Marzec17
4 Kwiecień12
5 Maj8
6 Czerwiec18
7 Lipiec13
8 Sierpień9
9 Wrzesień17
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0