• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.196.2018 Wniosek - zamówienie publiczne na dostawę taboru tramwajowego, dwukierunkowego"
Rok:
1 Styczeń13
2 Luty6
3 Marzec13
4 Kwiecień4
5 Maj13
6 Czerwiec8
7 Lipiec6
8 Sierpień13
9 Wrzesień3
10 Październik12
11 Listopad7
12 Grudzień5