• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.190.2018 Wniosek - kopia decyzji II-108/2018"
Rok:
1 Styczeń13
2 Luty9
3 Marzec7
4 Kwiecień6
5 Maj7
6 Czerwiec7
7 Lipiec7
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0