• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.185.2018 Wniosek - opieka nad bezdomnymi zwierzętami"
Rok:
1 Styczeń13
2 Luty8
3 Marzec8
4 Kwiecień4
5 Maj10
6 Czerwiec10
7 Lipiec7
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0