UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego z jednoczesną sprzedażą udziału w gruncie."
Rok:
1 Styczeń15
2 Luty17
3 Marzec17
4 Kwiecień14
5 Maj9
6 Czerwiec23
7 Lipiec10
8 Sierpień7
9 Wrzesień18
10 Październik1
11 Listopad0
12 Grudzień0