• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.178.2018 Wniosek - projekt badawczy (badanie ankietowe)"
Rok:
1 Styczeń10
2 Luty6
3 Marzec12
4 Kwiecień9
5 Maj14
6 Czerwiec7
7 Lipiec11
8 Sierpień16
9 Wrzesień8
10 Październik9
11 Listopad8
12 Grudzień5