UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wykaz obejmujący udział w nieruchomości gruntowej niezabudowanej, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych, znajdujących się w budynkach przy ul. Nowa Niepodległości 2 i 3 w Olsztynie."
Rok:
1 Styczeń8
2 Luty18
3 Marzec17
4 Kwiecień16
5 Maj10
6 Czerwiec19
7 Lipiec13
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0