UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wykaz obejmujący udział w nieruchomości gruntowej zabudowanej (związanej z rozbudową lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Kościuszki 12 w Olsztynie), przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste."
Rok:
1 Styczeń12
2 Luty18
3 Marzec20
4 Kwiecień13
5 Maj11
6 Czerwiec15
7 Lipiec13
8 Sierpień8
9 Wrzesień16
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0