UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym z jednoczesną sprzedażą udziału w gruncie."
Rok:
1 Styczeń13
2 Luty18
3 Marzec18
4 Kwiecień9
5 Maj11
6 Czerwiec18
7 Lipiec12
8 Sierpień8
9 Wrzesień18
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0