UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Olsztynie przy ul. Łukasińskiego, przeznaczonej pod zabudowę mieszkalno- usługową."
Rok:
1 Styczeń13
2 Luty17
3 Marzec24
4 Kwiecień11
5 Maj11
6 Czerwiec16
7 Lipiec15
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0