UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wykaz obejmujący nieruchomość Gminy Olsztyn, z przeznaczeniem do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego."
Rok:
1 Styczeń10
2 Luty22
3 Marzec17
4 Kwiecień15
5 Maj17
6 Czerwiec20
7 Lipiec13
8 Sierpień12
9 Wrzesień16
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0