UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie."
Rok:
1 Styczeń12
2 Luty18
3 Marzec16
4 Kwiecień16
5 Maj9
6 Czerwiec18
7 Lipiec14
8 Sierpień8
9 Wrzesień13
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0