• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.163.2018 Wniosek - procedura uchwalania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego"
Rok:
1 Styczeń17
2 Luty12
3 Marzec12
4 Kwiecień7
5 Maj16
6 Czerwiec7
7 Lipiec8
8 Sierpień11
9 Wrzesień8
10 Październik11
11 Listopad10
12 Grudzień6