UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Olsztyńskiego Teatru Lalek"
Rok:
1 Styczeń28
2 Luty34
3 Marzec39
4 Kwiecień21
5 Maj23
6 Czerwiec39
7 Lipiec22
8 Sierpień4
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0