• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Halina Zaborowska - Boruch za rok 2017"
Rok:
1 Styczeń22
2 Luty23
3 Marzec14
4 Kwiecień20
5 Maj21
6 Czerwiec1
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0