UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Olsztynie przy ul. Knosały 7C, przeznaczonej pod usługi hotelarsko-gastronomiczne, oświatę, zdrowie, rekreację i sport, kulturę i rozrywkę."
Rok:
1 Styczeń7
2 Luty21
3 Marzec19
4 Kwiecień11
5 Maj13
6 Czerwiec17
7 Lipiec11
8 Sierpień10
9 Wrzesień15
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0