UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wykaz obejmujący nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości położonej w Olsztynie przy ul. Bałtyckiej 79."
Rok:
1 Styczeń11
2 Luty21
3 Marzec15
4 Kwiecień15
5 Maj11
6 Czerwiec16
7 Lipiec11
8 Sierpień10
9 Wrzesień20
10 Październik23
11 Listopad21
12 Grudzień8