UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wykaz obejmujący nieruchomości Gminy Olsztyn przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego do podmiotów zajmujących się wytwarzaniem lub dystrybucją energii elektrycznej."
Rok:
1 Styczeń6
2 Luty16
3 Marzec14
4 Kwiecień14
5 Maj10
6 Czerwiec13
7 Lipiec14
8 Sierpień4
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0