• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.129.2018 Wniosek - Decyzja nr I o warunkach zabudowy"
Rok:
1 Styczeń5
2 Luty6
3 Marzec0
4 Kwiecień0
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0