UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie."
Rok:
1 Styczeń11
2 Luty16
3 Marzec20
4 Kwiecień10
5 Maj9
6 Czerwiec37
7 Lipiec11
8 Sierpień7
9 Wrzesień12
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0