UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wykaz obejmujący udział w nieruchomości gruntowej zabudowanej (związanej z rozbudową lokalu mieszkalnego nr 13 w klatce nr 60a, znajdującego się w budynku przy ul. Kościuszki 58-62a w Olsztynie), przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym."
Rok:
1 Styczeń8
2 Luty17
3 Marzec16
4 Kwiecień10
5 Maj12
6 Czerwiec17
7 Lipiec8
8 Sierpień8
9 Wrzesień15
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0