UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 3/31, obręb 156, o pow. 6852 m2, położonej przy ul. Św. Arnolda, przeznaczonej pod usługi rzemieślnicze i produkcyjne, składy, który odbędzie się w dniu 22 czerwca 2018r."
Rok:
1 Styczeń11
2 Luty17
3 Marzec23
4 Kwiecień15
5 Maj11
6 Czerwiec16
7 Lipiec12
8 Sierpień7
9 Wrzesień17
10 Październik1
11 Listopad0
12 Grudzień0