• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.120.2018 Wniosek - postępowanie dotyczące wydania decyzji o warunkach zabudowy lub pozwolenia na budowę"
Rok:
1 Styczeń8
2 Luty11
3 Marzec7
4 Kwiecień7
5 Maj8
6 Czerwiec9
7 Lipiec3
8 Sierpień3
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0