• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.120.2018 Wniosek - postępowanie dotyczące wydania decyzji o warunkach zabudowy lub pozwolenia na budowę"
Rok:
1 Styczeń8
2 Luty5
3 Marzec16
4 Kwiecień7
5 Maj20
6 Czerwiec8
7 Lipiec8
8 Sierpień13
9 Wrzesień4
10 Październik9
11 Listopad1
12 Grudzień0