• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.113.2018 Wniosek - Zmiany nazwy ulicy"
Rok:
1 Styczeń13
2 Luty32
3 Marzec6
4 Kwiecień6
5 Maj10
6 Czerwiec6
7 Lipiec7
8 Sierpień5
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0