UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XLVI/894/18 w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu"
Rok:
1 Styczeń37
2 Luty31
3 Marzec32
4 Kwiecień24
5 Maj34
6 Czerwiec36
7 Lipiec20
8 Sierpień30
9 Wrzesień18
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0