UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Przetarg z ogłoszeniem o wartości poniżej 30 000 Euro na:
I. Opracowanie dokumentacji projektowej na odprowadzanie wód deszczowych ze zbiornika 105.1 do kanału otwartego znajdującego się na działce 133-36.
II. Sprawowanie nadzoru autorskiego,"
Rok:
1 Styczeń7
2 Luty7
3 Marzec9
4 Kwiecień6
5 Maj0
6 Czerwiec8
7 Lipiec6
8 Sierpień4
9 Wrzesień12
10 Październik14
11 Listopad14
12 Grudzień9