UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Biuro Miejskiego Inżyniera Ruchu (MIR)"
Rok:
1 Styczeń155
2 Luty189
3 Marzec178
4 Kwiecień131
5 Maj187
6 Czerwiec154
7 Lipiec182
8 Sierpień198
9 Wrzesień157
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0