UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem niemieszkalnym nr 6 położonym przy ul. Kasprowicza w Olsztynie."
Rok:
1 Styczeń11
2 Luty20
3 Marzec18
4 Kwiecień16
5 Maj13
6 Czerwiec23
7 Lipiec11
8 Sierpień13
9 Wrzesień17
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0