UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 81 z dnia 5 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie nr 42 Prezydenta Olsztyna z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie założenia gminnej ewidencji zabytków miasta Olsztyna"
Rok:
1 Styczeń5
2 Luty11
3 Marzec10
4 Kwiecień6
5 Maj6
6 Czerwiec14
7 Lipiec5
8 Sierpień5
9 Wrzesień11
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0