UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Ogłoszenie o przetargu o wartości poniżej 30 000 euro na wykonanie druków promocyjnych"
Rok:
1 Styczeń9
2 Luty8
3 Marzec14
4 Kwiecień9
5 Maj2
6 Czerwiec19
7 Lipiec5
8 Sierpień6
9 Wrzesień24
10 Październik15
11 Listopad22
12 Grudzień0