UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 10, znajdującego się na poddaszu w budynku położonym przy ul. Samulowskiego 6/Warmińska 24 w Olsztynie, w klatce oznaczonej jako Samulowskiego 6."
Rok:
1 Styczeń9
2 Luty18
3 Marzec15
4 Kwiecień15
5 Maj11
6 Czerwiec23
7 Lipiec10
8 Sierpień6
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0