UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wykaz obejmujący nieruchomości przeznaczone do zbycia w ramach zamiany."
Rok:
1 Styczeń16
2 Luty22
3 Marzec21
4 Kwiecień13
5 Maj11
6 Czerwiec27
7 Lipiec18
8 Sierpień9
9 Wrzesień22
10 Październik2
11 Listopad0
12 Grudzień0