• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.44.2018 Wniosek - umowy z firmami świadczącymi usługi usuwania pojazdów z dróg Gminy Olsztyn"
Rok:
1 Styczeń19
2 Luty25
3 Marzec13
4 Kwiecień11
5 Maj13
6 Czerwiec2
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0