• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.44.2018 Wniosek - umowy z firmami świadczącymi usługi usuwania pojazdów z dróg Gminy Olsztyn"
Rok:
1 Styczeń15
2 Luty18
3 Marzec16
4 Kwiecień8
5 Maj11
6 Czerwiec10
7 Lipiec7
8 Sierpień11
9 Wrzesień7
10 Październik7
11 Listopad1
12 Grudzień0