• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Ocena przystosowania infrastruktury miejskiej do obsługi osób niepełnosprawnych, starszych i rodziców z małymi dziećmi wózki"
Rok:
1 Styczeń8
2 Luty13
3 Marzec8
4 Kwiecień0
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0