• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XLV/880/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umów dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Olsztyn z dotychczasowymi dzierżawcami"
Rok:
1 Styczeń14
2 Luty12
3 Marzec4
4 Kwiecień3
5 Maj11
6 Czerwiec12
7 Lipiec10
8 Sierpień1
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0