• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XLV/878/18 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Olsztyn na lata 2017-2021"
Rok:
1 Styczeń20
2 Luty14
3 Marzec29
4 Kwiecień15
5 Maj23
6 Czerwiec10
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0