• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.42.2018 Wniosek - kalendarz spotkań Prezydenta Olsztyna z lat 2015, 2016, 2017"
Rok:
1 Styczeń8
2 Luty7
3 Marzec2
4 Kwiecień7
5 Maj6
6 Czerwiec1
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0