• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XLV/872/18 w sprawie przyznania w 2018 roku stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem oraz ochroną dóbr kultury"
Rok:
1 Styczeń16
2 Luty0
3 Marzec0
4 Kwiecień0
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0