UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wykaz obejmujący lokal niemieszkalny, w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 20A w Olsztynie, przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy z jednoczesną sprzedażą części wspólnych budynku oraz oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu."
Rok:
1 Styczeń10
2 Luty18
3 Marzec21
4 Kwiecień12
5 Maj10
6 Czerwiec19
7 Lipiec15
8 Sierpień6
9 Wrzesień19
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0