• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym z jednoczesną sprzedażą udziału w gruncie."
Rok:
1 Styczeń10
2 Luty15
3 Marzec10
4 Kwiecień7
5 Maj12
6 Czerwiec6
7 Lipiec8
8 Sierpień2
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0