UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Olsztynie przy ul. Knosały 7C."
Rok:
1 Styczeń12
2 Luty17
3 Marzec17
4 Kwiecień12
5 Maj12
6 Czerwiec17
7 Lipiec10
8 Sierpień8
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0