• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do przekazania w najem w trybie bezprzetargowym"
Rok:
1 Styczeń12
2 Luty9
3 Marzec9
4 Kwiecień2
5 Maj10
6 Czerwiec8
7 Lipiec5
8 Sierpień10
9 Wrzesień7
10 Październik7
11 Listopad3
12 Grudzień3